Obchodní podmínky

Vezměte prosím na vědomí naše Všeobecné obchodní podmínky:
Pro obchodní vztahy mezi firmou IRON – ART, s.r.o. se sídlem Vraclav čp. 188, 565 42, IČO: 64790894 a zákazníkem platí výhradně tyto všeobecné obchodní podmínky.

Uzavření smlouvy
Zobrazení výrobků v online shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný on-line katalog. Po zadání vašich osobních dat a kliknutím na tlačítko „Objednat“ v dalším kroku objednávkového procesu dáváte závaznou objednávku v košíku obsaženého zboží. Automatické potvrzení o odeslání objednávky ke zpracování následuje bezprostředně po dokončení objednávky. Kupní smlouva vzniká potvrzením Vaší objednávky pracovníkem firmy IRON – ART, s.r.o. nebo dodáním zboží. Pokud během 2 týdnů neobdržíte žádné potvrzení objednávky nebo dodávku od nás, nejste již svou objednávkou vázáni.

Cena, platební podmínky
Cena výrobků je stanovena v Kč včetně 21% DPH.
Platit můžete těmito způsoby:

  1. předem bankovním převodem na účet firmy IRON – ART, s.r.o.
  2.  dobírkou
  3. hotově při osobním odběru zboží
  4. platební kartou /platební brána

Při platbě předem bankovním převodem proveďte platbu do 7 dnů od obdržení potvrzení objednávky. Bankovní údaje naší společnosti včetně čísla účtu na který odešlete platbu naleznete na potvrzení objednávky.

Termín a způsob dodání
Nábytek je vyráběn individuálně zvlášť pro každého zákazníka. Tento proces výroby je časově náročný a z tohoto důvodu je termín dodání v rozmezí 4-5 týdnů od zaplacení a obdržení celé částky na účet firmy IRON – ART, s.r.o.
O termínu dodání vás budeme v průběhu výroby pravidelně informovat. Pokud budete chtít vědět aktuální stav vaší zakázky kontaktujte nás na: objednavky@iron-art.cz (při komunikaci prosím uvádějte číslo objednávky).
Doprava je zajišťována přepravní společností. Dopravu zařizuje firma IRON – ART, s.r.o. pokud není zákazníkem písemně navržen jiný způsob dopravy. Dopravce vás bude předem informovat na telefonní číslo, které jste zadali při registraci a dohodne s vámi čas dodání zásilky. Při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu účtujeme dopravné dle obchodních podmínek.
Stěhování výrobků není součástí dopravy.
Před potvrzením dokumentů o převzetí dopravci prosím zkontrolujte, zda není poškozen obal a případné poškození zapište do přepravních listů.

Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy IRON – ART, s.r.o.

Záruka
Záruka se řídí zákonnými ustanoveními. Prodloužená 10-ti letá záruka se vztahuje pouze na pevnost a stabilitu konstrukce (tzn. na pevnost svárů, a stabilitu konstrukce). Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou manipulací, údržbou, nebo nevhodným používáním.
Vezměte prosím na vědomí, že u ručně vyráběného zboží jsou možné nepatrné odchylky oproti údajům v prospektech, ukázkám, vzorům nebo nabídkám co do rozměrů, barev a dalšího popisu. Pro uplatnění reklamace musí zákazník předložit fakturu a dodací list. Charakteristickou vlastností ručně kovaných výrobků je nerovnost povrchu daná tepelným a ručním zpracováním (stopy po úderech kladiva atd.).

Právo na vrácení zboží

Obdržené zboží můžete bez udání důvodu během dvou týdnů vrátit zasláním zpět. Lhůta začíná běžet obdržením tohoto poučení v textové formě (např. jako dopis, fax, e-mail), nikoli však před doručením zboží příjemci. Dopravné při vracení zboží hradí objednatel.
Pouze u zboží, které nelze zaslat jako balík (např. neskladný náklad), můžete vrátit zboží podáním žádosti o vrácení. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání zboží nebo žádosti o vrácení. Vrácení zboží nebo žádost o vrácení musí být zaslána na adresu: IRON – ART, s.r.o, 565 42 Vraclav 188, nebo e-mail: objednavky@iron-art.cz.  Při žádosti o vrácení bude zboží vyzvednuto u vás a dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Následky vrácení zboží
V případě vrácení zboží může dodavatel požadovat po odběrateli úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Součástí těchto nákladů mohou být, kromě ceny dopravného a případného opatření výrobku novým obalem, i náklady na uvedení zboží do původního stavu v případě, že vrácené zboží jeví viditelné známky používání.

Právo vrácení se nevztahuje na:
zboží zhotovené na objednávku nebo jednoznačně upravené dle osobních potřeb zákazníka   nebo které je povahou věci k navrácení nevhodné.

Ochrana dat, zjišťování, zpracování a použití osobních údajů

Osobní údaje budou zjišťovány pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci vaší objednávky zboží, při otevření zákaznického účtu nebo při registraci pro zasílání newsletterů. Bez vašeho výslovného souhlasu použijeme vámi sdělená osobní data výhradně pro zpracování a vyřízení vaší objednávky. Po úplném vyřízení objednávky a úplném zaplacení kupní ceny budou vaše data uložena pro další použití a po uplynutí obchodních a daňových předpisů smazána, pokud jste nedali k dalšímu použití vašich dat výslovný souhlas. Při přihlášení k odběru newsletterů bude vaše e-mailová adresa s vaším souhlasem používána pro reklamní účely, dokud se od newsletterů neodhlásíte.

Šíření osobních údajů

Bez vašeho výslovného a kdykoli odvolatelného souhlasu nebudeme předávat vaše osobní údaje včetně vaší adresy domu a e-mailové adresy třetím stranám. Toto se nevztahuje na naše subdodavatele, kteří sdělení vašich dat potřebují k vyřízení vaší objednávky (např. firma pověřená k dopravě a bankovní ústav pověřený vyřízením platby). V těchto případech se však objem sdělovaných dat omezuje pouze na nutné minimum.
Vaše chráněné zájmy budou dle zákonných ustanovení zohledněny. Předání jiným třetím stranám nebude následovat.

Bezpečnost dat
Vaše osobní údaje budou přenášeny přes Internet. Naše webové stránky a další systémy chráníme technickými i organizačními prostředky proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo zpracování osobních údajů nepovolanými osobami. Přístup k vašemu osobnímu účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. S vašimi přístupovými informacemi byste přesto měli zacházet jako s důvěrnými a po skončení komunikace s námi okno prohlížeče zavřít, zvláště pokud používáte počítač společně s ostatními.

Informace
Máte kdykoli právo na bezplatné informace, opravu, zablokování a smazání vašich uložených osobních údajů.
Naši zákaznickou službu můžete kontaktovat v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. na tel/fax: 00420 465 482 272, nebo e-mail objednavky@iron-art.cz (při komunikaci s námi vždy uveďte číslo naší faktury).